EXPERIMENTE realizabile – Biology laboratory

PS-3200 Interfață AirLink pentru senzori PASPORT


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3201 Senzor wireless de temperatură cu sondă de INOX


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Temperatura și scări de temperatură;
 • Temperatura cu și fără contact (receptori / traductori / sonde);
 • Temperatura mediului ambiant;
 • Temperatura ambientală cu altitudinea;
 • Temperatura în reacții chimice;
 • Temperatura în eco-zone acvatice;
 • Temperatura la scufundări cu gradient de temperatură în râuri și lacuri;
 • Temperatura de suprafață a solidelor;
 • Temperatura de suprafață și de volum a solidelor;
 • Temeratura și conductibilitatea termică în diverse medii;
 • Temeratură variabilă a gazelor încălzite (răcite) lent/cuasilent/rapid;
 • Temperatura și echilibru termodinamic ”Solide și Fluide”;
 • Gradient de Temperatură;
 • Temperatura ”Procese și Legi termodinamice”;
 • Temperatura în STEAM;
 • Temperatura de evaporare;
 • Temperatura de fierbere (vaporizare);
 • Temperatura de înghețare / topire;
 • ș.a…

PS-3207 Senzor wireless de ritm cardiac în efort fizic / exerciții


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3208 Senzor wireless de CO2 gaz


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…

PS-3213 Senzor wireless de lumină (ambientală și spot)


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3215 Colorimetru și Turbidimetru wireless


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…

PS-3217 Senzor wireless de Oxigen gaz


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3218 Senzor wireless de tensiune arterială


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…

PS-3224 Senzor wireless de oxygen dizolvat


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3236 Senzor wireless de EKG


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…

PS-2152 și PS-2522 Spirometru PASPORT


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…
interface
doc-format

EXPERIMENTE realizabile – Chemistry laboratory

PS-3200 Interfață AirLink pentru senzori PASPORT


interface
powerpoint

PS-3201 Senzor wireless de temperatură cu sondă de INOX


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Temperatura și scări de temperatură;
 • Temperatura cu și fără contact (receptori / traductori / sonde);
 • Temperatura mediului ambiant;
 • Temperatura ambientală cu altitudinea;
 • Temperatura în reacții chimice;
 • Temperatura în eco-zone acvatice;
 • Temperatura la scufundări cu gradient de temperatură în râuri și lacuri;
 • Temperatura de suprafață a solidelor;
 • Temperatura de suprafață și de volum a solidelor;
 • Temeratura și conductibilitatea termică în diverse medii;
 • Temeratură variabilă a gazelor încălzite (răcite) lent/cuasilent/rapid;
 • Temperatura și echilibru termodinamic ”Solide și Fluide”;
 • Gradient de Temperatură;
 • Temperatura ”Procese și Legi termodinamice”;
 • Temperatura în STEAM;
 • Temperatura de evaporare;
 • Temperatura de fierbere (vaporizare);
 • Temperatura de înghețare / topire;
 • ș.a…

PS-3204 Senzor wireless cu traductor de pH


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • pH-ul apelor din natură;
 • pH-ul apei potabile în funcție de temperatură;
 • pH-ul apei cu lămâe și rolul ei pentru antiCOVID;
 • pH-ul și temperatura la diverse sucuri;
 • pH-ul și temperatura în diverse reacții chimice (NaCl, NaHCO3, CH3COOH // C2H4O2, C12H22O11, …”Cm(H2O)n”);
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3208 Senzor wireless de CO2 gaz


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Concentrația de dioxod de carbon în aerul din laborator;
 • Concentrația de dioxod de carbon la o expirare;
 • Mișcarea Browniană (termică) în amestec de gaze;
 • Legea difuziei moleculelor de dioxid de carbon în aer;
 • Respirația semințelor germinate;
 • Respirația plantelor și fotosinteza;
 • Respirația celulară la animale;
 • Toxicologie folosind drojdie;
 • Respirație celulară;
 • Respirația celulară și ciclul carbonului;
 • Metabolismul drojdie;
 • Determinarea calității solului;
 • Observații macro și microscopice la determinarea calității solului cu producerea CO2, complimentar cu pH-ul solului și salinitatea solului;
 • ș.a…

PS-3210 Senzor wireless de conductivitate


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • ;
 • ;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3217 Senzor wireless de Oxigen gaz


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…

PS-3204 și PS-3521 Senzor wireless cu traductor NO3


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-2195 Senzor PASPORT de salinitate


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…

EXPERIMENTE realizabile – Physics laboratory

PS-3200 Interfață AirLink pentru senzori PASPORT


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • Exp;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3202 Senzor wireless de Forță și Accelerație 3D


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Forța de Acțiune-Reacțiune;
 • Forța de Greutate;
 • Forța Arhimede (forța ascesională);
 • Forța de frecare statică;
 • Forța de frecare cinetică;
 • Forța de frecare la rostogolire;
 • Forța Hooke (forța de elasticitate);
 • Forța de elasticitate în procese oscilatorii;
 • Forța magnetică;
 • Forța electromagnetică;
 • Intensitatea câmpului gravitațional terestru 3D;
 • Forță și câmp gravitațional în STEAM;
 • Forța de tensiune superficială;
 • Forța dinamică;
 • Forța centripetă / centrifugă;
 • Componenta normală a forței;
 • Componenta tangențială a forței;
 • Compunerea forțelor;
 • Accelerația liniară 3D;
 • Viteza unghiulară 3D;
 • ș.a…

PS-3203 Senzor wireless de presiune

(presiunea atmosferică, presiunea gazelor)


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Presiunea atmosferică și UM;
 • Presiunea barometrică;
 • Presiunea gazelor (rarefiate și comprimate);
 • Presiunea ”Forță și Presiune”;
 • Presiunea ”Procese și Legi termodinamice”;
 • Presiunea de explozie;
 • Presiunea în tehnică, industrie și inovare-cercetare;
 • Presiunea și transpirația plantelor;
 • Presiunea de saturație;
 • Presiunea hidrostatică;
 • Presiunea sonoră;
 • Presiunea osmotică;
 • Presiunea de reacție;
 • Presiunea aerului comprimat;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3211 Senzor wireless de tensiune electrică


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Tensiunea curentului electric continuu;
 • Tensiunea curentului electric alternativ (˂100 kHz);
 • Impulsuri electrice. Generator de impulsuri;
 • Legea lui Ohm;
 • Legarea serie, paralel și mixt a rezistorilor;
 • Oscilograful;
 • Dioda semiconductoare;
 • Potențial chimic ”Baterie de lămâie”;
 • ș.a…

PS-3212 Senzor wireless de intensitate electrică


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Intensitatea curentului electric continuu;
 • Intensitatea curentului electric alternativ (˂100 kHz);
 • Legea lui Ohm;
 • Legarea serie, paralel și mixt a rezistorilor;
 • Circuite ramificate;
 • Legile lui Kirchhoff;
 • Analiza circuitelor RC și RLC;
 • Electrochimie;
 • Încărcara și descărcarea condensatoarelor;
 • Condensatoare în circuite CC și CA;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3213 Senzor wireless de lumină (ambientală și spot)


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Studierea energiei solare;
 • Lumina (ambientală / spot);
 • Monitorizarea nivelului luminii UV;
 • Reflectarea, absorbția și transmiterea luminii prin medii translucide clare, opace și colorate variat;
 • Investigarea polarizării și reflectivității;
 • Modelarea mișcării planetare;
 • Verificarea legii inversului pătratului;
 • Investigarea insolației (radiația solară) și a anotimpurilor;
 • Intensitatea luminii difuze;
 • Intensitatea luminii spot;
 • Luminozitatea luminii difuze;
 • Luminozitatea luminii spot;
 • Indicele UV (difuză/spot);
 • Indicele PAR (difuză/spot);
 • RGB;
 • ș.a…

PS-3219 Senzor wireless de mișcare


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Investigarea sistemelor de referință;
 • Caracterizarea corpurilor în mișcare liniară;
 • Explorarea relației dintre poziție, viteză și accelerație liniară;
 • Obiecte în cădere liberă;
 • Investigarea modului în care rezistența aerului afectează obiectele care cad;
 • Investigarea legii conservării energiei și a impulsului;
 • Mișcare armonică simplă;
 • Cartografierea reliefului mării;
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3221 Senzor wireless de câmp magnetic


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Câmpul magnetic al magneților permanenți;
 • Câmpul magnetic al Pământului;
 • Intensitatea câmpului bobinelor Helmholtz;
 • Legea lui Ampere;
 • Inducția electromagnetică;
 • ș.a…

PS-3222 Senzor wireless de temperatură cu traductori racordabili


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Temperatura și scări de temperatură;
 • Temperatura cu și fără contact (receptori / traductori / sonde);
 • Temperatura mediului ambiant;
 • Temperatura ambientală cu altitudinea;
 • Temperatura în reacții chimice;
 • Temperatura în eco-zone acvatice de laborator;
 • Temperatura la scufundări cu gradient de temperatură în râuri și lacuri la suprafață;
 • Temperatura de suprafață a solidelor;
 • Temeratura și conductibilitatea termică în diverse medii;
 • Temeratură variabilă a gazelor încălzite (răcite) lent/cuasilent/rapid;
 • Temperatura și echilibru termodinamic ”Solide și Fluide”;
 • Gradient de Temperatură;
 • Temperatura ”Procese și Legi termodinamice”;
 • Temperatura în STEAM;
 • Temperatura de evaporare;
 • Temperatura de fierbere (vaporizare);
 • ș.a…
interface
doc-format

PS-3227 Senzor wireless de sunet


interface
doc-format

Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Zgomot, intensitatea sunetului și scara decibelilor;
 • Proprietățile și caracteristicile undelor sonore;
 • Măsurarea vitezei sunetului cu un ecou;
 • Transformate Fourier și analiza undelor sonore;
 • Răspunsul urechii umane și dependența de frecvență;
 • Observarea și măsurarea frecvențelor bătăilor;
 • Telefoane și tonuri de apel;
 • Rezonanța și undele staționare într-o țeavă închisă sau deschisă;
 • ș.a…

PS-2132 Senzor PASPORT de sarcini electrice


Lista EXPERIMENTELOR realizabile:

 • Măsurarera cantității de sarcini electrice încărcate prin inducție;
 • Cuantificarea sarcinii electrice de pe o placă a condensatorului;
 • Distribuția sarcinii pe o sferă conducătoare;
 • Sarcina și câmpul electric;
 • Sarcini electrostatice;
 • ș.a…
interface
doc-format